Velvana Fridex G 48 3 l

Kód: 5962
Neohodnoceno
Značka: Fridex
279 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

Je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových. Je mísitelná a plně identická s originální chladicí kapalinou Škoda G 11

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu, obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je  2 až 3 roky (podle doporučení výrobce motor. vozidla). Chladicí kapalina Fridex G 48 je mísitelná a plně identická s originální chladicí kapalinou Škoda G 11. Fridex G 48 je certifikovaný akreditovanou zkušební laboratoří 1152.1.

Fridex G 48 se používá v příslušném naředění destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou k přípravě chladicí nízkotuhnoucí kapaliny k trvalé náplni uzavřených chladicích systémů motorových vozidel pro motory ze standardních a  celohliníkových materiálů, výměníků tepla a podobných zařízení s dlouhodobou výměnnou lhůtou. Chrání před poškozením mrazem a korozními účinky. Obsahuje chuťové přísady zabraňující požití. Neředěny Fridex G 48 je hořlavina IV. Třídy.

Použití:
Fridex G 48 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových. Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace Fridexu G 48 v používané chladicí kapalině. FRIDEX® G 48 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou. Fridex G 48 se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® G 48/voda = bod tuhnutí ve °C= bod varu: 1 : 2 = -18°C = 105°C 1 : 1,5 = -27°C = 108°C 1 : 1 = -38°C = 110°C Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C

Vzhled:
Fridex G 48 je čirá, tmavozeleně zbarvená kapalina, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelný v každém poměru. Fridex G 48 je směs 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1,2-diol = ethylenglykol) s organickými i anorganickými inhibitory koroze, stabilizátorem, odpěňovadlem a přísadou proti požití. Neobsahuje fosfáty, dusitany ani aminy.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

ethylenglykol.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: