Renolast 16 kg stříbrná

Kód: 7193
Neohodnoceno
Značka: Renolast
3 450 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
12.3.2024
Položka byla vyprodána…

Používá se jako reflexní izolační nátěrová látka na povrchovou úpravu střešní krytiny na bázi bitumenů a plechu, na nátěry zdiva, betonu, dřeva a některých plastických látek, kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje i odrážení sluneční.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Renolast asfaltohliníková barva na střechy je nátěrová hmota používaná jako reflexní izolační nátěrová látka na povrchovou úpravu střešní krytiny na bázi bitumenů a plechu, na nátěry zdiva, betonu, dřeva a některých plastických látek, kde se kromě izolačního a  konzervačního účinku požaduje i odrážení slunečních paprsků. Tím se snižuje povrchová teplota natřených ploch, podstřešních a vnitřních prostor. Nátěrová hmota není vhodná pro nátěry povrchů přicházejících do styku s potravinami, pitnou a užitkovou vodou a pícninami. Vyrábí se pouze v jednom odstínu - stříbřitý ČSN 9110 resp. RAL 9006. Před použitím obsah důkladně promíchejte!

Nanášení:
Štětcem, kartáčem, stříkáním, válečkem.

Ředění:
Výrobek se dodává v konzistenci k přímému použití, neředí se. Pomůcky lze očistit ředidlem do syntetických nebo olejovo-syntetických NL.

Vydatnost:
8 až 10 m² / kg

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Solventnafta (ropná), stredná alifatická, (benzínové rozpúšťadlo), Benzín ropný (hydrogenačne odsírený)

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H302+H332 Zdraví škodlivý pri požití a pri vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: