FERMEŽ LNĚNÁ P6420 0,75l

Kód: 4276
Neohodnoceno
139 Kč
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

Jako ředidlo pro fermežové barvy a olejové sklenářské tmely.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Jako ředidlo pro fermežové barvy a olejové sklenářské tmely.

  • tradiční ochrana dřeva
  • zvýrazňuje kresbu dřeva
  • neobsahuje rozpouštědla
  Obsah nebezpečných látek

  Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
  P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: