CEYS univerzální silikon 280g transparentní

Kód: 4381
Neohodnoceno
Značka: Ceys
115 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.5.2024

Univerzální transparentní silikon utěsňuje a vyplňuje praskliny a spáry a zdokonaluje celkový vzhled. Brání proti průnikům vody a vlhkosti a chrání proti plísni.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ceys Univerzální transparentní silikon je těsnicí hmota z  acetátového silikonu určená k dosažení celkové nepropustnosti a eliminaci průniků vody, vzduchu a vlhkosti. Obsahuje protiplísňové složky. Utěsňuje a vyplňuje praskliny a spáry a zdokonaluje celkový vzhled.

 • chrání proti plísním
 • suchý do 24 hodin
 • 100% vodotěsný
 • nelze jej natírat

Možnosti aplikace:

 • k utěsnění elastických spár nebo otvorů ve stěnách a krytech
 • k utěsnění nekonstrukčního zasklení, vyplnění všech typů spár, pracovních desek, sanitárních zařízení atd.
 • na elektrické a telekomunikační boxy v exteriéru (ne PE, PP, PTFE)

Materiály:

 • keramika, sklo, kov
 • není určen na zrcadla, mramor, citlivé materiály, polyethylen, polypropylen ani PTFE, akvária
 • nepoužívat při kontaktu s potravinami

Způsob použití:

 1. Před nanesením očistěte utěsňovaný povrch: důkladně očistěte a odstraňte plíseň a nečistoty od základu.
 2. Naneste malířskou pásku kolem spáry a ponechte volnou pouze mezeru, do  které má být těsnicí hmota aplikována.
 3. Uřízněte kanylu kartuše šikmo, aby byla aplikace jednodušší.
 4. Po aplikaci uhlaďte navlhčeným prstem.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: