Neohodnoceno

CEYS univerzální silikon 280g bílý

Univerzální bílý silikon utěsňuje a vyplňuje praskliny a spáry a zdokonaluje celkový vzhled. Brání proti průnikům vody a vlhkosti a chrání proti plísni.

Skladem (> 5 ks)
Kód: 4378
Značka: Ceys
95 Kč
Kategorie: Silikony
Hmotnost: 0.2 kg
ceys univerzální silikon bílý
Novinka

Ceys Univerzální bílý silikon je těsnicí hmota z acetátového silikonu určená k dosažení celkové nepropustnosti a eliminaci průniků vody, vzduchu a vlhkosti. Obsahuje protiplísňové složky. Utěsňuje a vyplňuje praskliny a spáry a zdokonaluje celkový vzhled.

 • hrání proti plísním
 • suchý do 24 hodin
 • 100% vodotěsný
 • nelze jej natírat

Možnosti aplikace:

 • k utěsnění elastických spár nebo otvorů ve stěnách a krytech
 • k utěsnění nekonstrukčního zasklení, vyplnění všech typů spár, pracovních desek, sanitárních zařízení atd.
 • na elektrické a telekomunikační boxy v exteriéru (ne PE, PP, PTFE)

Materiály:

 • keramika, sklo, kov
 • není určen na zrcadla, mramor, citlivé materiály, polyethylen, polypropylen ani PTFE, akvária
 • nepoužívat při kontaktu s potravinami

Způsob použití:

 1. Před nanesením očistěte utěsňovaný povrch: důkladně očistěte a odstraňte plíseň a nečistoty od základu.
 2. Naneste malířskou pásku kolem spáry a ponechte volnou pouze mezeru, do  které má být těsnicí hmota aplikována.
 3. Uřízněte kanylu kartuše šikmo, aby byla aplikace jednodušší.
 4. Po aplikaci uhlaďte navlhčeným prstem.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení