CEYS SmaltCeys lepidlo na smalt 15g

Kód: 5947
Neohodnoceno
Značka: Ceys
109 Kč
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
26.7.2024

Opravný smalt bílé barvy je snadno použitelný, určený k opravě škrábanců, oprýskání a odlupků na smaltovaných površích a na všech typech keramických výrobků (porcelán, kamenina, kuchyně, koupelny, umyvadla, vany, elektrospotřebiče, nádobí, porcelán).

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Smalt ceys je ideální k opravě všech typů škrábanců a oprýskání na smaltovaných površích nebo keramice (elektrospotřebiče, glazované skříně, obklady, porcelán apod.). Opravovaná část vypadá opět jako nová. Velmi snadno se aplikuje. Odolává vařící vodě a teplotám do 100 °C. Vytváří lesklý, bílý, dlouhotrvající efekt. Rychle schne s lesklou a  dlouhotrvající povrchovou úpravou. Obsahuje aplikační štětec.

Opravuje odlupky, oprýskání nebo škrábance na umyvadlech, vanách, sprchách, sanitárním zařízení, porcelánu, keramice, elektrospotřebičích, smaltovaných skříňkách, nádobí.

  • Porcelán, kamenina, všechny typy keramiky a smaltované povrchy
  • Odolává teplu a chladu a teplotám až do 100 °C
  • Odolává horké vodě a čisticím prostředkům
  • Rychle schne.
  • Lesklá a dlouhotrvající povrchová úprava
  • Nestárne
  • Doba schnutí 10 minut
  • Obsahuje aplikační štětec

Na materiály:
Porcelán, kamenina, všechny typy keramiky a  smaltované povrchy, elektrospotřebiče, glazované skříně, obklady, porcelán, keramika.

Návod k použití:
Opravované plochy musí být vždy čisté, suché, odmaštěné a bez rzi. Nelze aplikovat na horké povrchy, případné nerovnosti lehce obrousit. Štětečkem nanášet tenkou vrstvu. Čím je jedna vrstva tenčí, tím je výsledek lepší. Na vertikální plochy nanášet směrem shora dolů. Je-li oprava většího rázu, je vhodné nanést vrstvy dvě. Předtím je třeba nechat první vrstvu zaschnout minimálně 4 hodiny.

V případě velmi malých oprav je vhodné aplikovat malé množství přípravku např. pomocí zápalky. Spoj zaschne po 6 hodinách, maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. Zbytky přípravku odstranit a štětec vyčistit acetonem.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

xylen, athylbenzen

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H340 Může vyvolat genetické poškození.
H350 Může vyvolat rakovinu.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 
Parametry
EAN 8411519440041
Obj. číslo 502948
Výrobce AC MARCA
Značka Ceys
Hmotnost 0,1 kg
Produktový list PDF
Dokumenty ke stažení
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: