CEYS Kamnářský tmel 310g

Kód: 8373
Neohodnoceno
Značka: Ceys
119 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
31.7.2024
Položka byla vyprodána…

Tmel na anorganické bázi speciálně určený pro opravy trhlin nebo pro utěsnění spár BEZ DILATACE, které jsou nepřetržitě vystavené vysokým teplotám 1 100 °C nebo jednorázové teplotě do 1 500 °C. Po zaschnutí má černou barvu a nebělá.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Utěsňuje a vyplňuje spáry vystavované vysokým teplotám (+1 500 °C). Tmel na  anorganické bázi speciálně určený pro opravy trhlin nebo pro utěsnění spár BEZ DILATACE, které jsou nepřetržitě vystavené vysokým teplotám 1 100 °C nebo jednorázové teplotě do 1 500 °C. Po zaschnutí má černou barvu a nebělá.

 • Odolnost nepřetržitým vysokým teplotám do 1 100 °C a až 1 500 °C jednorázově a přímému ohni.
 • Vynikající přilnavost k mnoha typům stavebních materiálů, obzvláště k  ohnivzdorným materiálům.
 • Nehořlavý.
 • Po vystavení ohni nebělá, ale uchovává svou původní černou barvu.
 • Textura tuhé hmoty.

Možnosti aplikace:

 • Oprava trhlin a prasklin při montáži, spojování a opravách protipožárních dveří, topných zařízení, kamen, krbových topenišť, pecí atd.
 • Pokládání žáruvzdorných cihel

Materiály:

 • Kov, železo, žáruvzdorné cihly, kámen, beton, keramika, glazované povrchy, minerální vata, keramické vlákno, křemičitan vápenatý, sádra

Způsob použití:

 1. Očistěte utěsňovaný povrch: důkladně očistěte a odstraňte plíseň a  nečistoty od základu.
 2. Aplikujte malířskou pásku kolem spáry a ponechte volnou pouze mezeru, do které má být tmel aplikován.
 3. Příčně seřízněte aplikační špičku kartuše, aby byla aplikace snadnější.
 4. Po aplikaci: Vyhlaďte navlhčeným prstem.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: