Univerzální akrylový sprej 400 ml - odstíny RAL

Kód: 2884/101 2884/106 2884/107 2884/201 2884/202 2884/305 2884/500 2884/501 2884/508 2884/600 2884/601 2884/603 2884/604 2884/606 2884/608 2884/700 2884/702 2884/705 2884/800 2884/801 2884/802 2884/803 2884/804 2884/806 2884/807 2884/903 2884/904 2884/907 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: TECH Aerosol
115 Kč
Skladem (1 ks) Vyprodáno Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Vyprodáno Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Vyprodáno Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (3 ks) Vyprodáno Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Vyprodáno Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
odstín RAL
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
22.5.2024 27.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 27.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 27.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 27.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 27.5.2024 22.5.2024 22.5.2024 Zvolte variantu

Rychleschnoucí akrylová barva s vynikající krycí schopností, dlouhodobou barevnou stálostí a vysokým leskem. Barva vhodná na vnitřní i venkovní použití a je možné aplikovat na jakýkoliv typ povrchu, jako kov, sklo, dřevo, plast, beton, kámen atd. Velmi rychlé schnutí umožňuje zkrátit provádění natěračských prací. Možné použít i na plochy bez základové barvy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Před použitím barvy ve spreji:

  1. Povrch dobře připravit (suchý, čistý, bez rzi)
  2. Důkladně protřepat obsah, dokud neuslyšíte volný pohyb mísící kuličky uvnitř obalu, během použití několikrát opakovat.
  3. 20 °C je ideální teplota, nádobu držet ve vzdálenosti 25-30 cm od stříkané plochy a trysku zcela zatlačit.
  4. Nástřik vyzkoušet prvně na podobném vzorku.
  5. Pro určité povrchy doporučujeme velmi jemné vrstvy nastříkané z větší vzdálenosti v intervalech 15 min.
  6. Je vždy lepší nanášet 2 tenké vrstvy než jednu silnou.
  7. K čištění trysky nádobu obrátit dnem vzhůru a trysku zmáčknout tak dlouho dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy. Zanesenou trysku sejmout a pomocí jehly pročistit.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Aceton, butyl-acetát, n-butanol.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

 

 

RAL 1001 béžová RAL 1001 - Béžová
RAL 1003 signální žlutá RAL 1003 - Signální žlutá_small
RAL 1007 žlutá narcisová RAL 1007 - Žlutá narcisová
RAL 1013 perlová bílá RAL 1013 - Perlová bílá
RAL 1014 slonová kost RAL 1014 - Slonová kost
RAL 1015 slonová kost RAL 1015 - Slonová kost světlá
RAL 1018 zinková žlutá RAL 1018 - Zinková žlutá
RAL 1023 dopravní žlutá RAL 1023 - Žlutá dopravní
RAL 1028 melounová žlutá RAL 1028 - Melounová žlutá
RAL 2002 rumělková RAL 2002 - Rumělková
RAL 2003 oranžová pastelová RAL 2003 - Oranžová pastelová
RAL 2004 oranžová pravá RAL 2004 - Oranžová pravá
RAL 3000 ohnivá červená RAL 3000 - Ohnivě červená
RAL 3002 karmínová RAL 3002 - Karmínová
RAL 3003 rubínová červená RAL 3003 - Rubínová
RAL 3004 purpurově červená RAL 3004 - Purpurově červená
RAL 3005 vínová červená RAL 3005 - Vínová červená
RAL 3015 světle růžová RAL 3015 - Světlá růžová
RAL 3020 dopravní červená RAL 3020 - Dopravní červená
RAL 4003 fialová vřesová RAL 4003 - Fialová vřesová
RAL 4005 modrofialová RAL 4005 - Modrofialová
RAL 4006 purpurová RAL 4006 - Dopravní purpurová
RAL 5002 modř ultramarínová RAL 5002 - Ultramarínová
RAL 5003 safírová modrá RAL 5003 - Safírová modrá
RAL 5005 signální modrá RAL 5005 - Signální modrá
RAL 5010 enziánová modrá RAL 5010 - Enziánová modrá
RAL 5012 světle modrá RAL 5012 - Světle modrá
RAL 5015 nebeská modrá RAL 5015 - Nebeská modrá
RAL 5017 dopravní modrá RAL 5017 - Dopravní modrá
RAL 6001 smaragdově zelená RAL 6001 - Smaragdová zelená
RAL 6002 listová zelená RAL 6002 - Listová zelená
RAL 6005 mechová zelená RAL 6005 - Mechová zelená
RAL 6014 olivová zelenožlutá RAL 6014 - Olivová zelenožlutá
RAL 6018 zelenožlutá RAL 6018 - Zelenožlutá
RAL 6019 pastelová zelená RAL 6019 - Pastelová zelená
RAL 6024 dopravní zelená RAL 6024 - Dopravní zelená
RAL 6027 světle zelená RAL 6027 - Světle zelená
RAL 6029 mátová zelená RAL 6029 - Mátová zelená
RAL 7001 stříbrošedá RAL 7001 - Stříbrošedá
RAL 7005 myší šedá RAL 7005 - Myší šedá
RAL 7011 ocelová šedá RAL 7011 - Ocelová šedá
RAL 7016 šedá antracit RAL 7016 - Antracitová šedá
RAL 7032 štěrková šedá RAL 7032 - Štěrková šedá
RAL 7035 světle šedá RAL 7035 - Světle šedá
RAL 7036 šedá platinová RAL 7036 - Platinová šedá
RAL 7038 achátová šedá RAL 7038 - Achátová šedá
RAL 7040 okenní šedá  RAL 7040 - Okenní šedá
RAL 7042 dopravní šedá RAL 7042 - Dopravní šedá A
RAL 8001 okrově hnědá RAL 8001 - Okrová hnědá
RAL 8002 signální hnědá RAL 8002 - Signální hnědá
RAL 8004 sépiová hnědá RAL 8004 - Měděná hnědá
RAL 8007 světle žlutohnědá RAL 8007 - Světle žlutohnědá
RAL 8011 oříšková hnědá RAL 8011 - Oříšková hnědá
RAL 8012 červenohnědá RAL 8012 - Červenohnědá
RAL 8014 sépiová hnědá RAL 8014 - Sépiová hnědá
RAL 8016 mahagonová RAL 8016 - Mahagonová hnědá
RAL 8019 šedohnědá RAL 8019 - Šedohnědá
RAL 9003 signální bílá RAL 9003 - Signální bílá
RAL 9005 černá  mat RAL 9005 - Černá
RAL 9005 černá lesk RAL 9005 - Černá
RAL 9010 bílá lesk + mat RAL 9010 - Bílá
RAL 9016 dopravní bílá RAL 9016 - Dopravní bílá

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: