Remmers HSL 30/m Profi Lasur 5L Dub světlý

Kód: 7696
Neohodnoceno
Značka: Remmers
ZDARMAZDARMA
rem hsl 30 2
2 049 Kč
Skladem u dodavatele Remmers
Můžeme doručit do:
31.7.2024

Prémiová lazura na ochranu dřeva na rozpouštědlové bázi se zvýšeným účinkem pro profesionální využití

 
Pojivo:
 • Alkydová pryskyřice
 • Hustota:
  (20 °C)
  Cca 0,87 g/cm³
Zápach:
 • Rozpouštědlový, po zaschnutí bez zápachu
Stupeň lesku:
 • Matný
Viskozita:
 • Cca 80 s ISO 2431/3 mm

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

 

Výstrahy

Komponenta A

 • Nebezpečí
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Může způsobit poškození hrtanu při prodloužené nebo opakované expozici.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstrahy

 • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Oblast použití

 • do exteriéru
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v exteriéru
 • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

Vlastnosti

 • na bázi rozpouštědel
 • Tenkovrstvá lazura
 • 3v1: impregnace, základ a lazura
 • Preventivní ochrana před: vlhkostí, UV-zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a potravou vos
 • Proniká do hloubky
 • Prodyšná
 • Brilantní odstíny
 • Neloupe se
 • Následné ošetření bez přebroušení

 

Pracovní příprava:

 • Požadavky na podklad

  Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

  Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

  Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

 • Přípravy

  Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

  Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung & Pinselreiniger).

  Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

  Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 

Zpracování:

 • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
 • Před použitím zamíchejte
 • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
 • Materiál dobře promíchejte.

  Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

  Nanášejte ve směru vláken.

  Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

  U dubového dřeva se doporučuje základní bezbarvý (farblos) nátěr.

  Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

  Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Pokyny ke zpracování: 

 • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
 • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

  Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

  Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

  Bílý odstín používejte pouze u venkovních ploch, které nejsou vystavené přímým povětrnostním vlivům jako např. střešní podhledy atd. nebo použijte jako základ.

  Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem látek obsažených ve dřevě.

  Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

  Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

  U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

  Plochy čelního dřeva nalakovat s MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ ve vhodné barvě (minimálně 2 nátěry).

  Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

  S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

 • Sušení

  Přelakovatelný: po cca 12 hodinách

  Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

  Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  I když je povrch na dotek suchý, mohou těžká těkavá rozpouštědla vytvořit během několika dní vlhký pocit, když se dotknete povrchu!

  Tato vlastnost není vadou!

  V případě zajištění co největší výměny vzduchu bude odpařování rozpouštědel výrazně urychleno.

 • Ředění

  Připraven k aplikaci

Pracovní přístroje - čištění:

 • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
 • Štětce (přírodní štětiny), plochý štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení (uzavřené)

 • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

  Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Spotřeba:

 • Celkem nanášené / aplikované množství 205 ml - 250 ml Total / m²
 • Preventivní účinek proti zamodrání a hnilobě při 205-250 ml/m² a nejméně dvou vrstvách nátěru

 • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr

 

Upozornění - obecné pokyny

 • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

  Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

Pokyny k likvidaci

 • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

 

 

Remmers HSL 30/m Profi Lasur

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: