Neohodnoceno

Remal Sanal V1406 na zdivo proti plísním a houbám, 900 g

Remal Sanal V1406 na zdivo k sanaci i preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi. Používejte přípravek bezpečně. Před použitím přípravku proti plísni na zdi si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vodný roztok kvarterní amoniové soli s přísadou značkovacího barviva a  speciálního aditiva. Výrobek neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy.

Skladem (>5 ks)
Kód: 3871
Značka: Remal
198 Kč
Kategorie: Prevence proti plísním
Hmotnost: 1 kg
 • protiplísňová penetrace
 • účinně vyřeší plíseň na zdi
 • koncentrát k dezinfekci, likvidaci a preventivní ochraně
 • chrání před plísněmi, řasami, mechy, lišejníky, houbami a kvasinkami
 • účinný dezinfekční prostředek
 • čirá kapalina zbarvená indikačním barvivem

Vydatnost REMAL Sanal na plíseň na zdi:

až 70 m² /1kg zředěného roztoku pro jeden nátěr.

Technické vlastnosti přípravku na plíseň na zdi

 • nátěr proti plísni
 • aplikace štětec nebo štětka
 • ředidlo voda
 • podklad zdivo, omítky, kámen, beton a jiné stavební materiály
 • prostředí interiér a exteriér
 • ředění nátěru proti plísni 1:9, na cihlové zdivo 1:5

Pracovní postup protiplísňového nátěru:

Plochy napadené plísněmi je třeba zajistit proti vlhnutí zatékáním a izolací proti vzlínání vody. Před použitím nátěru proti plísni na zdi REMAL Sanal jej nařeďte vodou v poměru 1 : 9, pro ošetření cihlového zdiva proti plísni se REMAL Sanal ředí vodou v poměru 1 : 5.

Plochy napadené plísněmi se natřou zředěným roztokem a plísně se zamokra mechanicky odstraní např. špachtlí. Po zaschnutí se nátěr zředěným roztokem 1-2 krát opakuje. Po vyschnutí ošetřeného povrchu proti plísni v interiéru je vhodné provést nátěr malířským přípravkem barvou proti plísni s preventivní protiplísňovou přísadou (např. REMAL protiplísňová barva). Po zaschnutí se technologické vlastnosti ošetřeného povrchu po aplikaci malířských přípravků a fasádních nátěrových hmot nemění.

Obsah účinných složek protiplísňové penetrace:

N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2) : 200 g/kg výrobku.

Upozornění nátěru proti plísni:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Manipulace s protiplísňovou penetrací:

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi. Dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Používejte ve větraných prostorách. Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v  návodu. Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a  nábytku.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje N- alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení