Neohodnoceno

Presto Tmel se skelným vláknem 250g

Tmel se skelnými vlákny s novým pojivem NT, tvořený čistou, nenasycenou polyesterovou pryskyřicí a kousky skelných vláken.

Skladem (5 ks)
Kód: 4342
Značka: Presto
109 Kč
Kategorie: Speciální tmely
Hmotnost: 0.3 kg

Tmel se skelnými vlákny s novým pojivem NT, tvořený čistou, nenasycenou polyesterovou pryskyřicí a kousky skelných vláken.

Na opravy větších poškozených míst, které již vykazují prorezavění a jsou vystaveny mimořádnému mechanickému namáhání. Lze použít na kov, dřevo, beton, mnoho druhů plastů apod. Lze přemostit a stabilizovat perforace, vyplnit větší nerovnosti. Nově vyvinuté pojivo NT zaručuje obzvláště dobrou přilnavost, použitá elastická pryskyřice umožňuje použití také na plochách, které jsou vystaveny pnutím a dilatacím.

  • lze brousit za cca 20 až 30 minut
  • doba zpracování při 20 °C cca 10 minut
  • bod vzplanutí cca 33 °C
  • měrná hmotnost při 20 °C 1,46 kg / dm³
  • přídavek tvrdidla 2,5 %
  • tepelná odolnost vytvrzeného materiálu do 120 °C
  • odolné vůči kyselinám, louhům, pohonným hmotám, rozpouštědlům, vodě a  posypovým solím
  • barva světle šedá
  • velikost 250 kg

Zpracování tmelu se skelným vláknem:

Tmelená plocha by měla být zbavená rzi, čistá, suchá, bez mastnot a  zbroušená. Odeberte potřebné množství materiálu z balení a dobře smíchejte s  odpovídajícím množstvím tvrdidla. Naneste materiál v požadované tloušťce vrstvy. Pracovní náčiní očistěte ihned po použití, popř. omyjte nitroředidlem. Namíchaný materiál již nevracejte do dózy. Za cca 20-30 minut lze vytmelenou plochu vrtat, brousit, řezat, pilovat i lakovat.

Pro přípravu na nanesení vrchního laku proveďte vyrovnání povrchu pomocí nátěrového tmelu prestolith plastic nebo jemného tmelu presto.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

styren

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení