Motip Spraytool značkovací sprej žlutý, 500 ml

Kód: 7377
Neohodnoceno
Značka: Motip
145 Kč
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Značkovací sprej pro profesionální stavební značení pro stavební a inženýrské stavby, staveniště a silniční stavitelství.

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Značkovací sprej Spraytool od Motip pro profesionální stavební značení pro stavební a inženýrské stavby, staveniště a silniční stavitelství. Značkovací sprej může být také použit při stavbě tunelů a těžbě.

Patentované bezpečnostní víčko značkovacího spreje s tryskou pro lepší funkčnost a zvýšenou bezpečnost. Zaručené značení bez špinavých prstů.

Vlastnosti značkovacího spreje Spraytool Motip:

 • Inovativní jednoruční bezpečnostní víčko se zámkem se spouštěčem zabraňuje neúmyslné aktivaci spreje - se systémem Easy-touch.
 • Speciální sklopný ventil pro přesné označení stěn a podlahy.
 • Vynikající přilnavost i na mokré povrchy.
 • Značení zůstává silně viditelné až do 6 měsíců.
 • Vysoká kryvost zajišťuje nástřik až 220 m.
 • Dobrá svítivost fluorescenčních odstínů.
 • Snadné použití s rukavicemi.
 • Čisté značení bez úkapů.
 • Uzávěr je vhodný pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství).
 • Ekologicky nezávadný.
 • Samočistící systém může být 100% vyprázdněn -> není nutné odvětrávání

Dostupné barevné odstíny značkovacího spreje:

 • světle modrá
 • světle červená
 • aktuálně vybraná varianta světle žlutá
 • světle oranžová
 • světle zelená
 • světle růžová
 • bílá

Technické vlastnosti značkovací barvy Spraytool:

 • Stabilita při skladování: 10 let, je-li to vhodné skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Vydatnost: V závislosti na konzistenci a barvě půdy postačují 500 ml až do  220 m
 • Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu): Suchý proti prachu po cca. 10 minut. Suchý na dotyk po cca. 30 minut. Vytvrzeno po cca. 24 hodin. Přelakovatelný po cca. 24 hodinách.

Pokyny k použití značkovacího spreje

 • Před použitím si pečlivě pročtěte varovné symboly na obalu
 • Důkladně protřepejte po dobu 3 minut
 • Nastříkejte zkušební vzorek na méně viditelné místo
 • Stříkejte ze vzdálenosti cca. 5-15 cm.
 • Aplikujte značkovací sprej.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane ethyl-acetát. Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics. Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: