LAVON Čisticí prostředek na nádobí a kuchyňské povrchy 5 l

Kód: 6721
Neohodnoceno
Značka: LAVON
239 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
30.3.2023

Koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek s citrusovou vůní na ruční mytí nádobí a omyvatelné povrchy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Profesionální, koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek s  citrusovou vůní a vysokou odmašťovací schopností. Vhodný na ruční mytí nádobí a omyvatelné povrchy. Účinně a rychle odmašťuje, čistí a dodává vysoký lesk všem druhům nádobí a zvláště kuchyňským povrchům.

  • vysoká odmašťovací schopnost
  • bohatá pěna 
  • vysoká viskozita
  • citrusová vůně

Použití:

Použijte pár kapek prostředku na houbičku nebo přímo na nádobí. Po umytí nádobí nebo povrchy opláchněte pitnou vodou.

Obsah nebezpečných látek

Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Cocamide DEA, Sodium Laureth Sulfate. EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na mytí nádobí
Hmotnost: 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: