Jar tablety do myčky Original All In One Lemon, 4× 46 ks, celkem 184 ks

Kód: 9456
Neohodnoceno
Značka: JAR
570 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Kapsle do automatické myčky nádobí Jar All-in-One mají čisticí účinky hned při 1. umývání a díky svému složení umyjí i zaschlou mastnotu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kapsle do automatické myčky nádobí s vůní citronu. Mají čisticí účinky hned při 1. umývání. Díky svému složení si poradí i s těmi nejodolnějšími nečistotami a zanechají nádobí zářivě čisté. 

Jar spojuje v jedné účinné kapsli tekutý i práškový prostředek na mytí nádobí. Obal se rychle rozpouští a funguje dobře i při krátkých cyklech, takže nádobí se začíná ihned umývat.

Vlastnosti tablet Jar:

  • Zanechávají nádobí čisté.
  • Zaručují nejlepší čisticí účinky. 
  • Pomáhají odstraňovat zašedlost.
  • Obnovují původní lesk nádobí.
  • Navržené a testované pro používání ve všech renomovaných myčkách nádobí.
  • Chrání sklo a stříbro.
  • Obsahuje sůl a prostředek na oplachování.
  • Balení obsahuje 4× 46 ks, celkem 184 tablet.

Použití tablet Jar:

Kapsli není třeba rozbalovat a stačí ji jen vložit do dávkovacího zásobníku na mycí prostředek.

Složení tablet Jar:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, <5 % fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, parfémy, citronellol, limonene, linalool.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: