HWS-112-Hartwachs-Siegel 5 L - odolný jednosložkový olejovosk

Kód: 8941
Neohodnoceno
Značka: Remmers
2 299 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024
HWS-112-Hartwachs-Siegel

Odolný jednosložkový olejovosk pro přirozený vzhled a nátěr ve dvou vrstvách

 

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo: Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C)Cca 0,88 g/cm³
Zápach: Charakteristický
Stupeň lesku: Zcela matný
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4 )Cca 22

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Výstrahy

Komponenta A

 • Varování
 • Hořlavá kapalina a páry.
 • Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

 • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
 •  PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • do interiéru
 • pro schody
 • pro dřevěné podlahy
 • pro dveře v interiéru
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • Nábytek & dřevěné konstrukce
 • Dřevěné podlahy a schody
 • Stolní a pracovní desky
 • Vybavení interiéru lodí
 • Pro dílce do koupelen i saun
 • Bez odstraňování přebytků

Vlastnosti

 • na bázi rozpouštědel
 • Rychlé schnutí
 • Odolný proti oděru & poškrábání
 • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B
 • Protiskluzový povrch
 • Velmi nízký sklon k vytvoření lesku
 • Přirozený vzhled a příjemný na dotyk
 • Požadavky na podklad

  Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

  Vlhkost dřeva: 8-12%

  Koncové zabroušení dřeva nesmí být jemnější než P 180

 • Přípravy

  Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

  Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.
  Na staveništi v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

  Pro získání barevného odstínu, pokud je to nezbytné, vytvořit základní vrstvu pomocí Voskové lazury (Wohnraum-Lasur) nebo výrobku OB-008.

  V případě následného nátěru pomocí válečku: dodržte dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry 24 hodin.

  Při lakování starých parketových povrchů, čelních dřevěných ploch a u pokládky s různorodým směřováním dřevních vláken doporučujeme k nasycení a rovnoměrnému vstřebávání do podkladu předúpravu pomocí bezbarvého výrobku OB-008 s následnou dobou schnutí nejméně 48 hodin.

Zpracování

 • Materiál dobře promíchejte.

  Pro lepší podklad a vyplnění pórů doporučujeme první pracovní postup nanášet špachtlováním nebo válečkovaním.

  Nanášejte válečkem, stříkáním.

  Pistole s pohárkem: Tryska: 1,6 mm - 1,8 mm; Rozprašovací tlak vzduchu max: 2,0 baru

  Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

  Stříkání Airmix: Tryska: 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 60 – 100 bar, rozprašovací tlak vzduchu: max. 1 bar.

  Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

  Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

  Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Pokyny ke zpracování

 • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

  Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

  V případě zakouřeného dubu a dalších exotických dřevin se nejdříve poraďte s oddělením Remmers - technický servis. Stejně tak je nutné provést zkušební nátěr.

  Vzhledem k vysoké reaktivitě může dojít k tvorbě škraloupu: před mícháním jej preventivně odstraňte a přeceďte.

  Při zpracování ve vnitřním prostředí zajistěte dobré větrání.

  Přebytky produktu po stříkání pravidelně odstraňovat, aby se zabránilo jejich samovznícení.

  Vyvarujte se příliš jemnému rozprašování materiálu a nadměrnému prostřiku

  Čerstvé rozprašky nechte před zametením uschnout.

  Produkt sám o sobě není samovznítitelný.

  Při broušení dřevěných povrchů, ošetřených pomocí tohoto výrobku, noste vždy ochranu dýchacích cest (filtrovou masku P2).

  Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

  Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

 • Sušení

  Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

  Nízké teploty a vysoká vlhkosť vzduchu prodlužují proces schnutí.

  Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

Pracovní přístroje / čištění

 • Velurové nebo mohérové válečky s krátkým vlasem (3-5 mm), stříkací pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkací zařízení, špachtle

  Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

  Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Spotřeba

 • Celkem nanášené / aplikované množství 130 ml Total / m²
 • 1. nátěr: 70 ml/m²
  2. nátěr: 60 ml/m²

Upozornění - obecné pokyny

 

 • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

  Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

  Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

  Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.

  V případě renovace (i v případě vysoce zatížených míst) - očištěný povrch následně ošetřete pomocí tohoto produktu nebo výrobku Tvrdý voskový olej PREMIUM.

  Dle potřeby vytírejte podlahu každý týden vlhkým způsobem. Přidávejte do vody Emulzi na údržbu olejovaných povrchů [eco] .

  Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

  Pro aplikace podle směrnice o lodních zařízeních platí maximální mokrá aplikační dávka 140 g/m².

Pokyny k likvidaci

 • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Výstrahy

Komponenta A

 • Varování
 • Hořlavá kapalina a páry.
 • Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: