Hlubna Okena skla a rámy, bez barviv, vůně citronu, 500 ml

Kód: 8658
Neohodnoceno
Značka: Hlubna
29 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.4.2024

Univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje  alkohol a aktivní čisticí látky pro oslnivý lesk beze šmouh. Se svěží vůní citrónu.

Použití Hlubna Okena skla a rámy:

Naneste na čištěný povrch. Poté utřete do sucha čistým hadrem, papírovými utěrkami nebo gumovou stěrkou. Lze ředit vodou.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: