Neohodnoceno

Dr. Beckmann speciální odstraňovač skvrn od potu a deodorantu s aktivním odstraňovačem zápachu ve spreji 250 ml

Zbytky deodorantů a potu mohou způsobit odolné skvrny. Pach potu se navíc může usaditi ve vláknech. Skvrny a pach nelze odstranit běžnými prostředky, protože jsou na sebe vázané.

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 4633
Značka: Dr. Beckmann
95 Kč
Kategorie: Prací prostředky
Hmotnost: 0.3 kg
Položka byla vyprodána…

Zbytky deodorantů a potu mohou způsobit odolné skvrny. Pach potu se navíc může usaditi ve vláknech. Skvrny a pach nelze odstranit běžnými prostředky, protože jsou na sebe vázané. Sprej na skvrny odstraňuje všechny tyto nedostatky komplexně. Bezbarvé složení umožňuje použití na bílé i  barevné textilie.

  • Účinně odstraňuje zbytky deodorantů a zbytky skvrn od  potu
  • Neutralizuje pachy
  • Působí zároveň jako prevence při pravidelném používání
  • Vhodné pro bílé i barevné oděvy
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

< 5 % neiontové povrchove aktivní látky.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.