Kód: 4882 | Značka: Domestos

Domestos Aroma Lux White Rose & Tea Tree Oil tuhý WC blok 3 x 55 g

Neohodnoceno
98 Kč
Skladem (4 ks)

Nový WC blok uvolňuje svěží a dlouhotrvající vůni bíle růže a čajovníků.

Můžeme doručit do:
1.2.2023
Kategorie: Čisticí, dezinfekční prostředky na WC + WC bloky, závěsy
Hmotnost: 0.5 kg

Chcete, aby vaše toaleta voněla neustále, i mezi pravidelným důkladným úklidem? Přinášíme proto nové WC bloky Aroma Lux obsahující vysoce koncentrované vonné oleje, které pomáhají snižovat pachy a postupně uvolňují intenzivní vůni díky obsahu koncentrovaných vonných olejů. Nový WC blok uvolňuje svěží a  dlouhotrvající vůni bíle růže a čajovníků.

S koncentrovanými oleji pro odstranění pachu a postupné uvolňování vůně - 24 hodin, 7 dní v týdnu! Udržování vůně a čistoty vašeho WC nebylo nikdy tak snadné jako s revolučními závěsnými WC bloky Domestos Aroma Lux.

S každým jednotlivým spláchnutím vytváří WC blok Aroma Lux aktivní pěnu, která pomáhá udržovat toaletu čistou, brání tvorbě vodního kamene a zároveň uvolňuje svěží a dlouhotrvající vůni.

Domestos pomáhá udržovat domácnosti po celém světě v čistotě již od roku 1929. Během této doby se značka Domestos stala známým odborníkem na hygienickou čistotu a expertem v likvidaci bakterií, virů a plísní. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.

Vlastnosti Domestos tuhého WC bloku:

  • Dlouhotrvající svěžest s vůní bíle růže a čajovníků.
  • Obsahující vysoce koncentrované vonné oleje.
  • Prevence před vodním kamenem.
  • Dlouhotrvající svěžest, lesk a hygienická čistota.
  • Dezinfikuje a odstraňuje bakterie.
  • Síla v každém spláchnutí.
  • S technologií, která odstraňuje zápach 24/7.
  • Balení obsaje tři tuhé WC bloky.

Návod na použití WC bloku:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v  nejsilnějším proudu vody. Další WC bloky uchovávejte v původním balení spolu s  informacemi na obale. Po použití si opláchněte ruce.

Složení WC bloku:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky. Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, benzyl salicylate, citral, limonene, linalool, geraniol.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecyl sulfát sodný, linalool, geraniol, 3,7- dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naftyl)ethan-1-on, l-p-mentha-1,8-dien-2-on. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.