Neohodnoceno

DENAS odmašťovač 500 ml

Koncentrovaný nepěnivý odmašťovací prostředek bez hydroxidů k dokonalému odmaštění povrchů. 

Skladem (> 5 ks)
Kód: 4165
Značka: Denas
135 Kč
Kategorie: Odmašťovače
Hmotnost: 0.6 kg

DENAS ODMAŠŤOVAČ je nepěnivý koncentrovaný vodou ředitelný přípravek, určený k čištění a odmašťování středně znečištěných povrchů z  oceli, litiny, nerezu, hliníku, skla a plastů.

Pro svou vysokou účinnost je vhodný pro mezioperační mytí, údržbu a  odmaštění kovových konstrukcí, podlah, střešních krytin a jejich doplňků, kovových plotů, dílců z mědi a hliníku, vše před aplikací práškových, vodou ředitelných i syntetických barev.

Uplatní se též v běžné domácnosti při mytí motorů, jízdních kol, údržbě grilů, digestoří, sklokeramických desek. Není určený k běžnému mytí nádobí! Je určený k použití pro ruční odmašťování, namáčecí vany, aplikaci stříkáním nebo pomocí ultrazvuku. Kromě vysoké účinnosti se vyznačuje dokonalým smočením povrchu a zvyšuje přídržnost barvy. Neobsahuje hydroxidy.

  • Interiér / exteriér
  • 100% ODSTRANĚNÍ mastnoty
  • VŠESTRANNÉ použití
  • ŘEDĚNÍ až 1:20

Vydatnost:

10 m2/kg po naředění.

 


 

Údaje o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Nebezpečné látky: Alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykolmonobenzyletherem.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a  pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

 

Likvidace odpadů:

Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v  souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na  víčku.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykolmonobenzyletherem

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení