Den Braven Lepidlo ve spreji 400g

Kód: 6628
Neohodnoceno
Značka: Den Braven
199 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Lepidlo ve spreji na bázi butylu

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVA

  • PŘI NÁKUPU 6 - 11 KS SLEVA 5 %
  • PŘI NÁKUPU 12 KS A VÍCE SLEVA 7 %

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce kvalitní a všestranné lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5°C.

  • Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí
  • Rychlá a vysoká prvotní adheze
  • Na bázi butylu

Použití Den Braven lepidlo ve spreji:

Skvělá přilnavost na řadu podkladů, jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plst, bavlna atp.; Pro lepení 3D pásků; Použitelné i jako primer.

Podklad Den Braven lepidla ve spreji:

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnost a olej.

Pokyny Den Braven lepidla ve spreji:

Podklad co nejvíce očistit a plechovku řádně protřepat. Pokud je lepidlo aplikováno oboustranně, doporučujeme lepené díly pevně stlačit k sobě po 30 vteřinách a po dobu až 10 min. Pokud je lepidlo aplikováno pouze na jednu část lepených dílů, je potřeba díly k sobě přitisknout po 30 vteřinách a po dobu 5 min. Přesný čas zrání záleží na okolních podmínkách a tloušťky vrstvy lepidla. Dodržujte úhel nanášení 45°. Nastavitelná šířka záběru sprejování.

Čištění Den Braven lepidla ve spreji:

Materiál: ihned technickým benzínem. Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na  ruce.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Benzinová frakce (ropná), hydrogenová lehká, aceton, n-hexan

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: