CEYS SILIKON koupelny a kuchyně 280 g bílý

Kód: 4810
Neohodnoceno
Značka: Ceys
132 Kč
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

Vysoce kvalitní acetátový bílý silikon, který brání průnikům vody, vzduchu a vlhkosti s trojitou ochranou proti plísni.

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ceys Kuchyně a koupelny je vysoce kvalitní acetátový bílý silikon, který brání průnikům vody, vzduchu a vlhkosti. Nečerná a díky účinnému fungicidu poskytuje trojitou ochranu proti plísni. Těsní a zároveň působí proti řasám, houbám a bakteriím brání tak růstu plísní v silikonu.

Vlastnosti silikonu:

 • silná odolnost proti plísni
 • suchý do 24 hodin
 • vysoká přilnavost
 • 100% vodotěsný
 • Nelze jej natírat

  Možnosti aplikace:

  • k utěsňování sprch, van, umyvadel, dřezů, záchodů, bidetů, sklokeramických sporáků, pracovních desek

  Materiály:

  • kachličky, granit, kamenina, keramika, porcelán, Silestone®, Corian®, sklo, hliník, dřevo, konglomerát, polyesterová pryskyřice
  • není určeno na mramor, zrcadla, polyethylen, polypropylen, PTFE, akvária
  • nepoužívat při kontaktu s potravinami

  Způsob použití:

  1. Před nanesením důkladně odstraňte předchozí silikon, protože silikon na  silikon nelepí.
  2. Očistěte utěsňovaný povrch: důkladně očistěte a odstraňte plíseň a  nečistoty od základu.
  3. Naneste malířskou pásku kolem spáry a ponechte volnou pouze mezeru, do  které má být silikon aplikován.
  4. Uřízněte kanylu kartuše šikmo, aby byla aplikace snadnější.
  5. Po aplikaci uhlaďte proužek silikonu namydleným prstem nebo špachtlí.
  6. Po aplikaci silikonu odstraňte malířskou pásku.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: