Zpět do obchodu

Registrace

Barvy a laky Hostivař Ředidlo S6001 9L

Ředidlo do syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním

422 Kč

Barvy a laky Hostivař Ředidlo S6001 9L

Kód: 258965
Neohodnoceno

Ředidlo do syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním

Směs organických rozpouštědel (benzínová frakce ropná těžká hydrogenačně odsířená a toluen). Ředidlo je určeno k  ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, např. PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, nanášených stříkáním. Ředidlo je určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.  

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  • Obsah nebezpečných látek: Xylen technický (smes), ethanol a denaturacní prísada denatonium benzoat.
  • Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.  

Jméno značky: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Kategorie: Ředidla + technické kapaliny
Hmotnost: 8.6 kg
Dostupnost: Skladem (1 ks)
422 Kč

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné