Neohodnoceno

BALtech Dr. Trubka granule extra silný čistič odpadů a potrubí 450 g

Velmi silný čistič potrubí a odpadů pro každou domácnost a díky své síle také pro průmyslové použití. 

Skladem (> 5 ks)
Kód: 4282
Značka: BALtech
48 Kč
Kategorie: Čističe odpadů
Hmotnost: 0.5 kg

Dr. Trubka je velmi silný čistič potrubí a odpadů pro každou domácnost a díky své síle také pro průmyslové použití. Svou silou zajistí dokonalé pročištění a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí.

Doporučená prevence:
Udržení průchodnosti všech vašich odpadů v domácnosti - 1× za 14 dní nasypte cca. 50 g čističe odpadů do každého odpadu a zalijte 1/4 l horké vody.

Správné čištění odpadů a potrubí:
1) připravte si cca. 1/2 teplé vody. Dávkování se řídí velikostí a průchodností čištěného odpadu.
2) Do sifonu umyvadla, vany, sprchového koutu nalijte 1/4 l horké vody a  následně nasypte cca. 100 g Dr. Vrtka - čističe odpadů. Používejte k čištění vždy jen doporučené množství.
3) Čistič nechte cca. 5 minut působit a poté zalijte zbylou teplou vodou cca. 1/2 l.
4) Po dalších 3 minutách můžeme propláchnout tekoucí vodou a čištění je hotové. Při větších nečistotách celý proces opakujeme.

Upozornění:
Při zalívání teplou vodou dochází k prudké reakci, která je důležitá pro dobré vyčišštění a potlačení zápachu Vašeho odpadu. Je třeba při zalívání mít obličej a ruce mimo dosah případného potřísnění. Doporučujeme použití gumových rukavic a obličejového štítu nebo brýlí!

Bezpečnost práce:
Dr. Trubka obsahuje hydroxid sodný, který může poškodit zdraví při styku s pokožkou, zasažení očí nebo náhodném požití.

 

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid sodný

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení