Bakrylex lak univerzál V1302 0,6 kg matný

Kód: 7849
Neohodnoceno
Značka: Bakrylex
189 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Vodou ředitelný akrylátový bezbarvý lak určený k interiérovému lakování tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných a korkových obkladů, překližky apod. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

BAKRYLEX LAK UNIVERZÁL je vodou ředitelný akrylátový bezbarvý lak určený k interiérovému lakování tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných a korkových obkladů, překližky apod. Lak je  možné použít i pro vrchní nátěr na disperzní barvy. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

  • ekologický
  • rychleschnoucí
  • dekorativní
  • atest na dětský nábytek a hračky
  • do interiéru

 


 

Návod k použití:

Suchý dřevěný povrch dobře vybroušený brusným papírem P80–150 a zbavený prachu se napustí lakem zředěným vodou v poměru 1:1 nebo vhodnou akrylátovou univerzální penetrací.

Po 2 hodinách schnutí penetrace povrch lehce přebrousit brusným papírem P220–400 a odstranit prach. Před použitím lak důkladně promíchejte a naneste štětcem, válečkem nebo stříkáním 2–3 vrstvy neředěného laku v intervalu cca 4 hod. Dokončený nátěr zasychá do 4 hodin proti prachu a konečné tvrdosti nabývá po 48 hodinách. Teplota prostředí a materiálů při aplikaci nesmí klesnout pod 10 °C.

 

Doporučené způsoby aplikace:

Štětecváleček, stříkání

Vydatnost:

8 - 12 m² /kg pro jednu vrstvu.

Zasychání:

Zasychání proti prachu do 4 hod. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod.

 


 

Manipulace:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k  nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a  2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: