Austis Eternal Odstraňovač plísní 0,5 kg

Kód: 5395
Neohodnoceno
Značka: Eternal
110 Kč
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
6.10.2023
Položka byla vyprodána…

Odstraňovač plísní je širokospektrální biocidní prostředek určený k likvidaci biotického napadení zdiva, střešních krytin, dřeva a jiných stavebních povrchů s dlohodobým protiplísňovým účinkem. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

ETERNAL odstraňovač plísní je širokospektrální biocidní prostředek určený k  likvidaci biotického napadení zdiva, střešních krytin, dřeva a jiných stavebních povrchů s dlohodobým protiplísňovým účinkem. Je určen k k použití v interiéru i  exteriéru.

Zpracování:
ETERNAL odstraňovač plísní se nanáší na suchý napadený povrch, který byl předem zbaven největších nánosů napadení. Podklad je  třeba přípravkem prosytit, aby účinné látky pronikly do hloubky podkladu a  zasáhly tak podhoubí hub a plísní. Ošetřený podklad doporučujeme po zaschnutí přípravku co nejdříve opatřit nátěrem odolávajícím plísním, houbám a řasám.

Spotřeba:
0,10–0,2 kg/m²

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

didecyldimethylammonium chlorid, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on. Obsahuje octhilinone (ISO) [ES: 247- 761-7]. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: