Kód: 6109 | Značka: Ariel

Ariel Professional Formula Pro+ prací prášek 13 kg

Neohodnoceno
1 155 Kč
Skladem (1 ks)

Prací prášek pro profesionální použití, např. hotelové a potravinářské provozy, nemocnice apod. 

Můžeme doručit do:
1.2.2023
Kategorie: Prášky na praní
Hmotnost: 13 kg

Ariel prací prášek pro profesionální použití, např. hotelové a potravinářské provozy, nemocnice apod. Universální enzymatický práškový prací prostředek účinně odstraňuje běžná zašpinění. Nové složení pracího prostředku na  bílé prádlo Ariel Alfa bylo vylepšeno, aby pralo bílé prádlo dokonce ještě důkladněji. Ariel Alfa obsahuje v porovnání s předchozí verzí 2,5krát více optických zjasňovačů, které obnovují bělost a prádlo díky tomu vypadá déle jako nové.

  • šetrně pere při nízkém chemickém poškození vlákna
  • udržuje původní bělost, dokonce i po 50 vypráních
  • na všechny druhy textilu kromě vlny a hedvábí
  • vhodný pro použití při teplotách 40 - 90 °C
  • pro všechny typy pracích strojů
  • vhodný pro automatické i manuální dávkování

Složení ariel pracího prášku:

Zjasňovač, bělící systém na bázi aktivního kyslíku.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.