Neohodnoceno

Ariel Mountain Spring tekutý prací Ppostředek 3,85 l 70 PD

Skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní s vylepšenými zjasňovači a svěží vůní, tvrdý ke skvrnám, snadno se používá, se svěží vůní Mountain Spring. Nyní ještě koncentrovanější.

Skladem (3 ks)
Kód: 4414
Značka: Ariel
359 Kč
Kategorie: Prací gely
Hmotnost: 4 kg

Tekutý prací gel Ariel s praktickým aplikačním uzávěrem skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní. Aplikační uzávěr s pružnými lamelami a speciální úpravou povrchu umožňuje ošetřit skvrny před praním a  zapracovat prací prostředek do tkaniny. Umožňuje přesné dávkování pracího prostředku.

Prací gel Ariel je sice tvrdý ke skvrnám, ale k prádlu je  velice šetrný. Pokud chcete nejlepší výsledky, vložte uzávěr naplněný pracím prostředkem do bubnu pračky.

  • Skvělé čisticí účinky pro bílé i barevné prádlo.
  • Balení 70 praní, 3,85 l.
  • S vylepšenými zjasňovači a svěží vůní.
  • S inovativním aplikačním uzávěrem.
  • Uzávěr umožňuje správné a jednoduché dávkování.
  • Tvrdý ke skvrnám, snadno se používá.
  • Se svěží vůní Mountain Spring.

Složení Ariel Mountain Spring:

Non-Ionic Surfactants, <5 % Phosphonates, 5-15 % Anionic Surfactants, Soap, Enzymes, Optical Brighteners, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Perfumes, Alpha-Isomethyl ionone, Citronellol, Geraniol.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.